Eis Programmer

Mëttwoch, 13.12.2023

17:00
Den Europa Liveticker

17:20
Georens De Komentar

17:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

18:00
Stengefort TV

18:30
Tonrausch

19:00
Nordliicht

23:00
Ob Besuch
mam Yves Desquiotz a Guy Lepage
mam Edy Krier

23:25
Les fameux Gars
FilM de Adolf EL ASSAL

Donneschdeg, 14.12.2023

17:00
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

17:30
Tonrausch

18:00
tonrausch

18:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

19:00
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

19:40
Den Europa Liveticker
mamm Christophe Hansen an Isabelle Wisseler-Lima

20:00
Uelzecht Kanal

21:00
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

21:30
STENGEFORT TV

22:00
Uelzecht Kanal

23:00
Tour de Force
Film sur Georges Christen

Freitag 15.12.2023

17:00
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

17:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

18:00
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

18:30
Stengefort TV

19:00
ADR Telee

19:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

20:00
ADR Telee

20:30
Ob Besuch
beim Salvatore ToTo Russello
mam Edy Krier

20:55
Stengefort TV

21:25
STREIK
DOKUMENTARFILM

23:05
Les fameux Gars
FilM de Adolf EL ASSAL

Samschdeg, 16.12.2023

17:00
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

17:30
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

18:00
DIKRICH TV
mam Sandie Lahuree

18:30
Georens De Komentar

18:45
De Cliärrwer Kanton

19:00
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

19:30
Faszinatioun Motorsport
mam Pascal Achen an Anick Steichen

20:10
Ob Besuch
mam Yves Desquiotz a Guy Lepage
mam Edy Krier

20:35
Georens De Komentar

20:45
Les fameux Gars
FilM de Adolf EL ASSAL

22:05
Loost Weekend 2023

23:30
Faszinatioun Motorsport
mam Pascal Achen an Anick Steichen

Sonndeg, 17.12.2023

08:00
Ob Besuch
mam Yves Desquiotz a Guy Lepage
mam Edy Krier

08:25
Den Europa Liveticker

08:35
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

09:00
Sonndesmass LIVE

10:00
Georens De Komentar

10:15
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

10:45
DIKRICH TV
mam Sandie Lahuree

11:15
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

11:45
De Cliärrwer Kanton

12:00
Stengefort TV

12:30
Euro Nascar Finals
zu Zolder mam Gil Linster

13:00
Nordliicht

14:00
Lost Weekend 2023

15:20
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

15:40
Euro Nascar Finals
zu Zolder mam Gil Linster

16:00
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

16:30
Stengefort TV

17:00
DIKRICH TV
mam Sandie Lahuree

17:30
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

18:00
Faszinatioun Motorsport
mam Pascal Achen an Anick Steichen

18:45
Den Europa Liveticker

19:00
Nordliicht

23:00
Faszinatioun Motorsport
mam Pascal Achen an Anick Steichen

Méindeg, 18.12.2023

17:00
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

17:30
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

18:00
Uelzecht Kanal

19:00
Euro Nascar Finals
zu Zolder mam Gil Linster

19:30
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

20:00
Uelzecht Kanal

21:00
Faszinatioun Motorsport
mam Pascal Achen an Anick Steichen

21:40
MATV

22:05
Ob Besuch
mam Yves Desquiotz a Guy Lepage
mam Edy Krier

22:30
Georens De Kommentar

22:40
Les fameux Gars
FilM de Adolf EL ASSAL

00:00
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

00:25
Stengefort TV

Dënschdeg, 19.12.2023

17:00
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

17:30
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

18:00
Euro Nascar Finals
zu Zolder mam Gil Linster

18:30
De Cliärrwer Kanton

18:45
Den Europa Liveticker

19:00
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

19:30
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

20:00
Uelzecht Kanal

21:00
Stengefort TV

21:30
Euro Nascar Finals
zu Zolder mam Gil Linster

22:00
Uelzecht Kanal

23:00
Ob Besuch
mam Yves Desquiotz a Guy Lepage
mam Edy Krier

23:25
Les fameux Gars
FilM de Adolf EL ASSAL

Mëttwoch, 20.12.2023

17:00
Den Europa Liveticker

17:20
Georens De Komentar

17:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

18:00
Stengefort TV

18:30
Tonrausch

19:00
Nordliicht

23:00
Ob Besuch
mam Yves Desquiotz a Guy Lepage
mam Edy Krier

23:25
Les fameux Gars
FilM de Adolf EL ASSAL

Donneschdeg, 21.12.2023

17:00
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

17:30
Tonrausch

18:00
Apollo 8
Firun 55 Joer sin Astronauten
Frank Borman, James Lovel a William Anders
als eischt Menschen honderem de Mound geflun
eng Dokumentatioun vum Edy Krier

18:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

19:00
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

19:40
Den Europa Liveticker
mamm Christophe Hansen an Isabelle Wisseler-Lima

20:00
Uelzecht Kanal

21:00
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

21:30
Apollo 8
Firun 55 Joer sin Astronauten
Frank Borman, James Lovel a William Anders
als eischt Menschen honderem de Mound geflun
eng Dokumentatioun vum Edy Krier

22:00
Uelzecht Kanal

23:00
Tour de Force
Film sur Georges Christen

Freitag 22.12.2023

17:00
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

17:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

18:00
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

18:30
Stengefort TV

19:00
Apollo 8
Firun 55 Joer sin Astronauten
Frank Borman, James Lovel a William Anders
als eischt Menschen honderem de Mound geflun
eng Dokumentatioun vum Edy Krier

19:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

20:00
ADR Telee

20:30
Ob Besuch
beim Salvatore ToTo Russello
mam Edy Krier

20:55
Apollo 8
Firun 55 Joer sin Astronauten
Frank Borman, James Lovel a William Anders
als eischt Menschen honderem de Mound geflun
eng Dokumentatioun vum Edy Krier

21:25
STREIK
DOKUMENTARFILM

23:05
Les fameux Gars
FilM de Adolf EL ASSAL

Samschdeg, 23.12.2023

17:00
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

17:30
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

18:00
DIKRICH TV
mam Sandie Lahuree

18:30
Georens De Komentar

18:45
De Cliärrwer Kanton

19:00
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

19:30
Faszinatioun Motorsport
mam Pascal Achen an Anick Steichen

20:10
Ob Besuch
mam Yves Desquiotz a Guy Lepage
mam Edy Krier

20:35
Georens De Komentar

20:45
Deepfrozen
Film vum Andy Bausch

22:15
Loost Weekend 2023

23:30
Faszinatioun Motorsport
mam Pascal Achen an Anick Steichen

Sonndeg, 24.12.2023

08:00
Ob Besuch
mam Yves Desquiotz a Guy Lepage
mam Edy Krier

08:25
Den Europa Liveticker

08:35
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

09:00
Sonndesmass LIVE
vun Stengefort

10:00
Georens De Komentar

10:15
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

10:45
DIKRICH TV
mam Sandie Lahuree

11:15
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

11:45
De Cliärrwer Kanton

12:00
Stengefort TV

12:30
Euro Nascar Finals
zu Zolder mam Gil Linster

13:00
Nordliicht

14:00
Lost Weekend 2023

15:20
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

15:40
Euro Nascar Finals
zu Zolder mam Gil Linster

16:00
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

16:30
Apollo 8
Firun 55 Joer sin Astronauten
Frank Borman, James Lovel a William Anders
als eischt Menschen honderem de Mound geflun
eng Dokumentatioun vum Edy Krier

17:00
DIKRICH TV
mam Sandie Lahuree

17:30
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

18:00
Faszinatioun Motorsport
mam Pascal Achen an Anick Steichen

18:45
Den Europa Liveticker

19:00
Nordliicht

20:00
Chreschtmusek aus der Krippana
mam Edy Krier

21:00
Chreschtconcert NOUMER 2023

22:00
Chreschtmusek International

22:30
Chreschtmetten
Live aus der Kathedral

00:15
Chreschtmusek aus der Krippana
mam Edy Krier

Méindeg, 25.12.2023

08:00
Ob Besuch
mam Yves Desquiotz a Guy Lepage
mam Edy Krier

08:25
Den Europa Liveticker

08:35
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

09:00
Apollo 8
Firun 55 Joer sin Astronauten
Frank Borman, James Lovel a William Anders
als eischt Menschen honderem de Mound geflun
eng Dokumentatioun vum Edy Krier

09:30
Georens De Komentar

09:45
Chreschtmusek aus der Krippana
mam Edy Krier

10:30
Chreschdagsmass
Live aus der Kathedral

12:00
Urbi at Orbi
Live vu Roum mat letzebuerger Kommentar

12:30
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

13:00
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

13:30
Deepfrozen
Film vum Andy Bausch

15:00
Apollo 8
Firun 55 Joer sin Astronauten
Frank Borman, James Lovel a William Anders
als eischt Menschen honderem de Mound geflun
eng Dokumentatioun vum Edy Krier

15:30
Chreschtmusek aus der Krippana
mam Edy Krier

16:15
Chreschtmusek International

16;30
Tonrausch

17:00
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

17:30
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

18:00
Uelzecht Kanal

19:00
Euro Nascar Finals
zu Zolder mam Gil Linster

19:30
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

20:00
Uelzecht Kanal

21:00
INTHIERRYVIEW
Film vum Andy Bausch

22:45
Deepfrozen
Film vum Andy Bausch

00:15
Chreschtmusek aus der Krippana
mam Edy Krie

Dënschdeg, 26.12.2023

17:00
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

17:30
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

18:00
Euro Nascar Finals
zu Zolder mam Gil Linster

18:30
De Cliärrwer Kanton

18:45
Den Europa Liveticker

19:00
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

19:30
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

20:00
Uelzecht Kanal

21:00
Stengefort TV

21:30
Euro Nascar Finals
zu Zolder mam Gil Linster

22:00
Uelzecht Kanal

23:00
Ob Besuch
mam Yves Desquiotz a Guy Lepage
mam Edy Krier

23:25
Deepfrozen
Film vum Andy Bausch

Mëttwoch, 27.12.2023

17:00
Den Europa Liveticker

17:20
Georens De Komentar

17:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

18:00
Stengefort TV

18:30
Tonrausch

19:00
Nordliicht

23:00
Ob Besuch
mam Yves Desquiotz a Guy Lepage
mam Edy Krier

23:25
Deepfrozen
Film vum Andy Bausch

Donneschdeg, 28.12.2023

17:00
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

17:30
Tonrausch

18:00
Apollo 8
Firun 55 Joer sin Astronauten
Frank Borman, James Lovel a William Anders
als eischt Menschen honderem de Mound geflun
eng Dokumentatioun vum Edy Krier

18:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

19:00
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

19:40
Den Europa Liveticker
mamm Christophe Hansen an Isabelle Wisseler -Lima

20:00
Uelzecht Kanal

21:00
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

21:30
Apollo 8
Firun 55 Joer sin Astronauten
Frank Borman, James Lovel a William Anders
als eischt Menschen honderem de Mound geflun
eng Dokumentatioun vum Edy Krier

22:00
Uelzecht Kanal

23:00
Tour de Force
Film sur Georges Christen

Freitag 29.12.2023

17:00
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

17:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

18:00
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

18:30
Stengefort TV

19:00
Apollo 8
Firun 55 Joer sin Astronauten
Frank Borman, James Lovel a William Anders
als eischt Menschen honderem de Mound geflun
eng Dokumentatioun vum Edy Krier

19:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

20:00
ADR Telee

20:30
Ob Besuch
beim Salvatore ToTo Russello
mam Edy Krier

20:55
Apollo 8
Firun 55 Joer sin Astronauten
Frank Borman, James Lovel a William Anders
als eischt Menschen honderem de Mound geflun
eng Dokumentatioun vum Edy Krier

21:25
STREIK
DOKUMENTARFILM

23:05
Deepfrozen
Film vum Andy Bausch

Samschdeg, 30.12.2023

17:00
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

17:30
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

18:00
DIKRICH TV
mam Sandie Lahuree

18:30
Georens De Komentar

18:45
De Cliärrwer Kanton

19:00
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

19:30
Faszinatioun Motorsport
mam Pascal Achen an Anick Steichen

20:10
Ob Besuch
mam Yves Desquiotz a Guy Lepage
mam Edy Krier

20:35
Georens De Komentar

20:45
Deepfrozen
Film vum Andy Bausch

22:15
Loost Weekend 2023

23:30
Faszinatioun Motorsport
mam Pascal Achen an Anick Steichen

Sonndeg, 31.12.2023

08:00
Ob Besuch
mam Yves Desquiotz a Guy Lepage
mam Edy Krier

08:25
Den Europa Liveticker

08:35
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

09:00
Sonndesmass LIVE

10:00
Georens De Komentar

10:15
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

10:45
DIKRICH TV
mam Sandie Lahuree

11:15
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

11:45
De Cliärrwer Kanton

12:00
Stengefort TV

12:30
Euro Nascar Finals
zu Zolder mam Gil Linster

13:00
Nordliicht

14:00
Lost Weekend 2023

15:20
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

15:40
Euro Nascar Finals
zu Zolder mam Gil Linster

16:00
Televisioun Steesel
presentatioun Salomé Heindrichs, realisatioun, productioun
Leo Folschette

16:30
Apollo 8
Firun 55 Joer sin Astronauten
Frank Borman, James Lovel a William Anders
als eischt Menschen honderem de Mound geflun
eng Dokumentatioun vum Edy Krier

17:00
DIKRICH TV
mam Sandie Lahuree

17:30
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

18:00
Faszinatioun Motorsport
mam Pascal Achen an Anick Steichen

18:45
Den Europa Liveticker

19:00
Nordliicht

22:00
Tonrausch

22:30
Sylvesterparty Deel 1

00:00
Happy New Year

00:15
Sylvesterparty  Deel 2

01:02
und tschüss