Eis Programmer

Dënschdeg, 31.01.2023

17:00
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

17:30
Televisioun Steesel
presentatioun, realisatioun, productioun
Leo Folschette

18:00
Faszinatioun Motorsport
mam Pascal Achen an Anick Steichen

18:40
De Cliärrwer Kanton

19:00
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

19:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

20:00
Uelzecht Kanal

21:00
Sport Studio TV

21:15
Automotoshow
mam Carlo Miller

21:20
ADR Reportage

21:30
De Cliärrwer Kanton

21:50
Automotoshow
mam Carlo Miller

22:00
Uelzecht Kanal

23:00
Flott an Pensioun
Lentgener Theater Frenn .

Mëttwoch, 01.02.2023

17:00
De Cliärrwer Kanton

17:20
Automotoshow
mam Carlo Miller

17:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

18:00
Faszinatioun Motorsport
mam Pascal Achen an Anick Steichen

18:40
Euronascar mam Gil Linster Finals
Grobnik 29-30 october

19:00
Nordliicht

23:00
Flott an Pensioun
Lentgener Theater Frenn .

Donneschdeg, 02.02.2023

17:00
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

17:30
MATV Mamer Televisioun

18:10
Televisioun Steesel
presentatioun, realisatioun, productioun
Leo Folschette

18:40
De Cliärrwer Kanton

18:55
ADR Reportage

19:00
Sport Studio TV

19:10
Automotoshow
mam Carlo Miller

19:20
De Cliärrwer Kanton

19:40
Automotoshow
mam Carlo Miller

19:50
Sport Studio TV

20:00
Uelzecht Kanal

21:00
Televisioun Steesel
presentatioun, realisatioun, productioun
Leo Folschette

21:30
MATV Mamer Televisioun

22:00
Uelzecht Kanal

23:00
Trouble no more
Regie: Andy Bausch

Freideg, 03.02.2021

17:00
Tonrausch

17:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

18:00
Televisioun Steesel
presentatioun, realisatioun, productioun
Leo Folschette

18:30
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

19:00
ADR Tëlee

19:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

20:00
Tonrausch

20:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

21:00
De Klenge Maarnicher Festival no 6
Troisvierges

22:20
ADR Tëlee

23:00
Tonrausch

23:30
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

00:00
Faszinatioun Motorsport
mam Pascal Achen an Anick Steichen

Samschdeg, 04.02.2023

17:00
DIKRICH TV
mam Sandie Lahuree

17:30
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

18:00
De Cliärrwer Kanton

18:20
Televisioun Steesel
presentatioun, realisatioun, productioun
Leo Folschette

18:50
Tonrausch 1

19:20
Tonrausch 2

19:50
Trouble no more
Regie: Andy Bausch

21:20
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

21:50
Televisioun Steesel
presentatioun, realisatioun, productioun
Leo Folschette

22:20
Flott an Pensioun
Lentgener Theater Frenn

00:20
Faszinatioun Motorsport
mam Pascal Achen an Anick Steichen

Sonndeg, 05.02.2023

08:00
Televisioun Steesel
presentatioun, realisatioun, productioun
Leo Folschette

08:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahuree

09.00
Sondesmass Live

10:00
Sport Studio TV

10:10
Automotoshow
mam Carlo Miller

10:15
Televisioun Steesel
presentatioun, realisatioun, productioun
Leo Folschette

10:45
DIKRICH TV
mam Sandie Lahuree

11:15
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

11:45
ADR Tëlee

12:30
Tonrausch

13:00
Nordliicht

14:00
Trouble no more
Regie: Andy Bausch

15:30
De Klenge Maarnicher Festival no 6
Troisvierges

16:50
Televisioun Steesel
presentatioun, realisatioun, productioun
Leo Folschette

17:20
DIKRICH TV
mam Sandie Lahuree

17:50
Relax DH

18:00
Faszinatioun Motorsport
mam Pascal Achen an Anick Steichen

18:45
De Cliärrwer Kanton

19:00
Nordliicht

23:00
Flott an Pensioun
Lentgener Theater Frenn

Méindeg, 06.02.2023

17:00
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

17:30
Televisioun Steesel
presentatioun, realisatioun, productioun
Leo Folschette

18:00
Uelzecht Kanal

19:00
De Cliärrwer Kanton

19:15
Sport Studio TV

19:20
Automotoshow
mam Carlo Miller

19:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

20:00
Uelzecht Kanal

21:05
Trouble no more
Regie: Andy Bausch

22:35
De Klenge Maarnicher Festival no 6
Troisvierges

00:00
Faszinatioun Motorsport
mam Pascal Achen an Anick Steichen

Dënschdeg, 07.02.2023

17:00
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

17:30
Televisioun Steesel
presentatioun, realisatioun, productioun
Leo Folschette

18:00
Faszinatioun Motorsport
mam Pascal Achen an Anick Steichen

18:40
De Cliärrwer Kanton

19:00
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

19:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

20:00
Uelzecht Kanal

21:00
Sport Studio TV

21:15
Automotoshow
mam Carlo Miller

21:20
ADR Reportage

21:30
De Cliärrwer Kanton

21:50
Automotoshow
mam Carlo Miller

22:00
Uelzecht Kanal

23:00
Flott an Pensioun
Lentgener Theater Frenn

Mëttwoch, 08.02.2023

17:00
De Cliärrwer Kanton

17:20
Automotoshow
mam Carlo Miller

17:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

18:00
Faszinatioun Motorsport
mam Pascal Achen an Anick Steichen

18:40
Euronascar mam Gil Linster  Finals
Grobnik  29-30 october

19:00
Nordliicht

23:00
Flott an Pensioun
Lentgener Theater Frenn

Donneschdeg,  09.02.2023

17:00
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

17:30
MATV Mamer Televisioun

18:10
Televisioun Steesel
presentatioun, realisatioun, productioun
Leo Folschette

18:40
De Cliärrwer Kanton

18:55
ADR Reportage

19:00
Sport Studio TV

19:10
Automotoshow
mam Carlo Miller

19:20
De Cliärrwer Kanton

19:40
Automotoshow
mam Carlo Miller

19:50
Sport Studio TV

20:00
Uelzecht Kanal

21:00
Televisioun Steesel
presentatioun, realisatioun, productioun
Leo Folschette

21:30
MATV Mamer Televisioun

22:00
Uelzecht Kanal

23:00
Trouble no more
Regie: Andy Bausch

Freideg, 10.02.2021

17:00
Tonrausch

17:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

18:00
Televisioun Steesel
presentatioun, realisatioun, productioun
Leo Folschette

18:30
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

19:00
ADR Tëlee

19:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

20:00
Tonrausch

20:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

21:00
De Klenge Maarnicher Festival no 6
Troisvierges

22:20
ADR Tëlee

23:00
Tonrausch

23:30
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

00:00
Faszinatioun Motorsport
mam Pascal Achen an Anick Steichen

Samschdeg, 11.02.2023

17:00
DIKRICH TV
mam Sandie Lahuree

17:30
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

18:00
De Cliärrwer Kanton

18:20
Televisioun Steesel
presentatioun, realisatioun, productioun
Leo Folschette

18:50
Tonrausch 1

19:20
Tonrausch 2

19:50
Trouble no more
Regie: Andy Bausch

21:20
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

21:50
Televisioun Steesel
presentatioun, realisatioun, productioun
Leo Folschette

22:20
Flott an Pensioun
Lentgener Theater Frenn

00:20
Faszinatioun Motorsport
mam Pascal Achen an Anick Steichen

Sonndeg, 12.02.2023

08:00
Televisioun Steesel
presentatioun, realisatioun, productioun
Leo Folschette

08:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahuree

09.00
Sondesmass Live

10:00
Sport Studio TV

10:10
Automotoshow
mam Carlo Miller

10:15
Televisioun Steesel
presentatioun, realisatioun, productioun
Leo Folschette

10:45
DIKRICH TV
mam Sandie Lahuree

11:15
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

11:45
ADR Tëlee

12:30
Tonrausch

13:00
Nordliicht

14:00
Trouble no more
Regie: Andy Bausch

15:30
De Klenge Maarnicher Festival no 6
Troisvierges

16:50
Televisioun Steesel
presentatioun, realisatioun, productioun
Leo Folschette

17:20
DIKRICH TV
mam Sandie Lahuree

17:50
Relax DH

18:00
Faszinatioun Motorsport
mam Pascal Achen an Anick Steichen

18:45
De Cliärrwer Kanton

19:00
Nordliicht

23:00
Flott an Pensioun
Lentgener Theater Frenn

Méindeg, 13.02.2023

17:00
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

17:30
Televisioun Steesel
presentatioun, realisatioun, productioun
Leo Folschette

18:00
Uelzecht Kanal

19:00
De Cliärrwer Kanton

19:15
Sport Studio TV

19:20
Automotoshow
mam Carlo Miller

19:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

20:00
Uelzecht Kanal

21:05
Trouble no more
Regie: Andy Bausch

22:35
De Klenge Maarnicher Festival no 6
Troisvierges

00:00
Faszinatioun Motorsport
mam Pascal Achen an Anick Steichen

Dënschdeg, 14.02.2023

17:00
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

17:30
Televisioun Steesel
presentatioun, realisatioun, productioun
Leo Folschette

18:00
Faszinatioun Motorsport
mam Pascal Achen an Anick Steichen

18:40
De Cliärrwer Kanton

19:00
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

19:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

20:00
Uelzecht Kanal

21:00
Sport Studio TV

21:15
Automotoshow
mam Carlo Miller

21:20
ADR Reportage

21:30
De Cliärrwer Kanton

21:50
Automotoshow
mam Carlo Miller

22:00
Uelzecht Kanal

23:00
Flott an Pensioun
Lentgener Theater Frenn

Mëttwoch, 15.02.2023

17:00
De Cliärrwer Kanton

17:20
Automotoshow
mam Carlo Miller

17:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

18:00
Faszinatioun Motorsport
mam Pascal Achen an Anick Steichen

18:40
Euronascar mam Gil Linster Finals
Grobnik 29-30 october

19:00
Nordliicht

23:00
Flott an Pensioun
Lentgener Theater Frenn

Donneschdeg, 16.02.2023

17:00
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

17:30
MATV Mamer Televisioun

18:10
Televisioun Steesel
presentatioun, realisatioun, productioun
Leo Folschette

18:40
De Cliärrwer Kanton

18:55
ADR Reportage

19:00
Sport Studio TV

19:10
Automotoshow
mam Carlo Miller

19:20
De Cliärrwer Kanton

19:40
Automotoshow
mam Carlo Miller

19:50
Sport Studio TV

20:00
Uelzecht Kanal

21:00
Televisioun Steesel
presentatioun, realisatioun, productioun
Leo Folschette

21:30
MATV Mamer Televisioun

22:00
Uelzecht Kanal

23:00
Trouble no more
Regie: Andy Bausch

Freideg, 17.02.2021

17:00
Tonrausch

17:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

18:00
Televisioun Steesel
presentatioun, realisatioun, productioun
Leo Folschette

18:30
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

19:00
ADR Tëlee

19:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

20:00
Tonrausch

20:30
DIKRICH TV
mam Sandie Lahure

21:00
De Klenge Maarnicher Festival no 6
Troisvierges

22:20
ADR Tëlee

23:00
Tonrausch

23:30
MATV - Mamer Televisioun
productioun/realisatioun Leo Folschette
presenteiert vum Mayalanie Moes

00:00
Faszinatioun Motorsport
mam Pascal Achen an Anick Steichen